A K T U A L N O Ś C I27.04.2018
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach
Klub Turystyczny PTTK "Sami Swoi” Police
Polska Federacja Popularyzacji Turystyki

zapraszają na

26 Międzynarodowy Rajd Pieszy

POLICE     20.05.2018
Polska Federacja Popularyzacji Turystyki w Szczecinie
oraz Stowarzyszenie "Nasze Warszewo" w Szczecinie
zapraszają na
14 Międzynarodowy Rajd Pieszy
"W A R S Z E W O` 18"

17 czerwca 2018 roku
regulamin rajdu                                                                             informacja o rajdzie